Gudstjänster kl 16:00

Mot bakgrund av regeringens beslut den 27 mars att förbjuda offentliga sammankomster med 50 eller fler deltagare samt de tydliga rekommendationer om att begränsa sociala kontakter som åtföljde detta beslut har undertecknande gemensamt fattat beslutet att vi i dagsläget ställer in gudstjänstverksamheten på söndagarna.

Ola Elonsson, ordförande och Josef Pansell, föreståndare

Söndagar är du välkommen på gudstjänst kl 16:00 i vår kyrka som ligger på Stockholmsvägen 7 i Norrtälje

Vi är en blandning av människor i olika åldrar och från olika bakgrunder, som samlas kring vår tro på Jesus Kristus. Vi vill att våra gudstjänster ska kännetecknas av sång och musik, inspirerande undervisning från Bibeln, möjligheter till bön och förbön, samt gemenskap vid fikat. Vår tro och förväntan är att Gud själv är närvarande genom sin Ande i varje gudstjänst.

Under gudstjänsten har vi också söndagsskola för alla barn mellan 3-12 år (ej under sommaren).

Alla är välkomna att fira gudstjänst med oss!

Mer under Gudstjänster för Alla

Logga in som medlem

Saknar du inloggningskod kontakta kyrkan på medlem@pingstnorrtalje.se