Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete. Vi speciella extrainsamlingar som vi ibland gör i församlingen, är det bra om du märker din gåva för just den insamlingen


Internationellt arbete

Pingstförsamlingen i Norrtälje har arbetat i andra länder i över 80 år. Vi drivs av en vilja att visa Jesus kärlek i ord och handling inte bara i Norrtälje utan även ut över världen.I vårt internationella arbete har vi tre fokus:Vi vill göra Jesus känd genom att ge budskapet om Honom till länder och folkgrupper där inga eller ytterst få hört om Jesus och/eller tagit emot Honom (detta kallas ofta i dessa sammanhang för onådda folk)

Vi vill verka för att träna ledare i dessa områden och andra delar av världen där detta behov är extra stort.

Arbeta med socialt arbete bland de mest nödställda.  Idag arbetar vi som församling främst i två regioner:

Turkiet där vi både är med underhåller internationella medarbetare (två
familjer) och genom IBRA Media stödjer den kristna turkiska TV- kanalen: Kanal Hayat.

Nordafrika där vi inom pingst har ett särskilt ansvar som ordförandeförsamling för land AU för Tunisien och Libyen.Utöver detta gör vi sociala insatser med hjälp av vinsten från vår secondhand butik i en lång rad olika länder.

Mer under Vår övriga verksamhet!

Logga in som medlem

Saknar du inloggningskod kontakta kyrkan på medlem@pingstnorrtalje.se