Höstterminens tema - Rytmer av Nåd

Introduktion: Rytmer av nåd

Matteus 11:28, "Är ni trötta? Slitna? Utbränd av försöken att leva upp till olika andliga krav?Kom då till mig. Fly med mig, så ska ni få till baka livet. Jag ska visa er var man kan vila ut. Kom med mig och var med mig - se hur jag gör. Känn nådens otvungna rytm."

• Triaden: Jesus visade oss den perfekta balansen mellan sin relation med fadern (uppåt), med sina efterföljare (inåt), och med världen (utåt).

• Den första församlingen praktiserade samma rytmer i sina dagliga liv.

Publicerat den 6 september