Hemgrupper

På grund av rådande restriktioner så möts hemgrupperna inte hemma hos varandra. Men många av våra grupper ställer om för att fortsätta digitalt.

 

I ett samhälle, där tillvaron snurrar allt snabbare, blir de små och nära gemenskaperna allt viktigare. I Pingstförsamlingen i Norrtälje vill vi därför att den lilla gruppen ska ha en central plats.

Vi möts i hemmen, delar livet och försöker skapa trygga miljöer där vi
tillsammans kan växa – både i våra relationer och i vårt andliga liv. För
dig som är nyinflyttad eller ny i tron kan den lilla gemenskapen vara
första steget in i vår församlingsgemenskap. Tillsammans kan vi hitta en
grupp som passar dig!Är du intresserad av att vara med i en hemgrupp?

Skicka ett mail till info@pingstnorrtalje så tar vi kontakt med dig för vidare information.

Mer under Vår övriga verksamhet!

Logga in som medlem

Saknar du inloggningskod kontakta kyrkan på medlem@pingstnorrtalje.se